Wielka Historia Małej Ojczyzny

WIELKA HISTORIA MAŁEJ OJCZYZNY

Projekt dotyczył historii powstania naszej miejscowości. Celem było prowadzenia i rejestrowanie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami oraz zbieranie wszelkich dokumentów i pamiątek po byłych i dawnych mieszkańcach naszej wsi.

Projekt Wielka Historia Małej Ojczyzny został zrealizowany zgodnie z przyjętym planem. Zespół projektowy w skład którego wchodzili członkowie Stowarzyszenia we wstępnej fazie ustalił zakres obowiązków dla poszczególnych osób oraz plan i terminy realizacji, które zawarte zostały w harmonogramie prac. Wytypowani zostali również partnerzy projektu w tym partnerzy medialni, dzięki którym informacje o projekcie mogły docierać do szerokiego grona odbiorców. Na spotkaniu zespołu projektowego wytypowani zostali mieszkańcy wsi, z którymi zamierzano przeprowadzić wywiady.

Pierwszy wywiad był chyba najtrudniejszy dla wszystkich. Obecność kamer, fleszy była trochę stresująca zarówno dla prowadzących wywiad jak i dla starszych mieszkańców z którymi był on prowadzony. W miarę upływu czasu atmosfera stawał się jednak luźniejsza i wywiady przebiegały w wesołym, rodzinnym  klimacie. Wywiady prowadzone były zgodnie z planem i scenariuszem. Zadawana była każdemu uczestnikowi standardowa lista pytań dotyczących głównie historii wsi. Po pytaniach podstawowych pojawiały się również spontaniczne pytania dotyczące indywidualnych historii z życia każdego z mieszkańców. Każdy wywiad był w całości nagrywany za co odpowiadał wytypowany członek zespołu.

W trakcie prowadzonych wywiadów nasi rozmówcy podpierali się wielokrotnie fotografiami, pamiątkowymi dokumentami i pamiątkami. Dla wielu tych rzeczy wykonane zostały kopie oczywiście za zgodą ich właścicieli. Dodatkowo wybrane zostały trzy wywiady, które w całości zostały przeniesione na papier. Czytanie takiego wywiadu pozwala dostrzec wiele dodatkowych szczegółów, które umykają podczas słuchania a nawet oglądania takiego wywiadu. Do tego typu zadań przypisany był jeden z członków zespołu projektowego.

Efekt tych działań to 11 reportaży (ok. 12 h) ze wspomnieniami mieszkańców. Z pozyskanych informacji powstała także mapa multimedialna, która jest dostępna na stronie stowarzyszenia. Mapa zawiera wszystkie informacje jakie zdobyte zostały w trakcie prowadzenia projektu.

Zbieranie materiałów historycznych dotyczących wsi odbywało się w trakcie projektu w różnych formach. Jedną z nich był konkurs zorganizowany dla uczestników projektu oraz dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Tak było, a tak jest”. W konkursie do zdobycia  były atrakcyjne nagrody. Konkurs spotkał się z zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Materiał historyczny, który pozyskano w czasie jego trwania zawarty był  pomiędzy latami 1960-2010. Należy tutaj zaznaczyć, że pierwotnie planowane było zorganizowanie w trakcie projektu jednego konkursu. Jednak powstało wiele dodatkowych sytuacji, które spowodowały konieczność organizacji dodatkowych konkursów jako element motywujący i wynagradzających najaktywniejszych jego młodych uczestników.

 Zgodnie z planem przeprowadzone zostały  wyjazdy edukacyjno-warsztatowe. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy poznawali historię swoich przodków w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, skansenie w Brańszczyku. Wiele informacji uczestnicy projektu zdobyli w trakcie wizyty w Archiwum Państwowym. Zasób tej placówki zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących powstania naszej miejscowości. W trakcie wizyty pracownicy archiwum przybliżyli metody poszukiwań informacji, przedstawili najstarsze księgi i dokumenty które posiadają. Prezentacja ta wskazała nam w jaki sposób w przyszłości będziemy szukać źródeł informacji powstania wsi. Podobnie sytuacja wyglądała w Bibliotece Publicznej w Wyszkowie gdzie pracownicy wskazali nam katalogi i księgozbiór podręczny, który również w przyszłości posłuży nam do czerpania potrzebnej wiedzy.

Wszystkie zebrane informacje miały zostać zaprezentowane w trakcie Zjazdu Absolwentów organizowanego przez tutejszy Zespół Szkół w formie ciekawej prezentacji multimedialnej. Nie udało się niestety tego zrealizować jak również nie udało się przeprowadzić poszukiwań z wykorzystaniem wykrywaczy metali. Złożona w październiku do wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacja oczekuje na rozpatrzenie. Poszukiwania będą prowadzone w roku 2019.

Zespół projektowy, uczestnicy i odbiorcy w trakcie spotkania podsumowującego wskazywali, że realizowany projekt był bardzo potrzebny w naszej miejscowości. Ważnym celem realizacji było zdobycie informacji od najstarszych mieszkańców. Okazało się jednak, że w miejscowości jest wielu innych niekoniecznie najstarszych mieszkańców, którzy pasjonują się historią i mają dużą wiedzę na temat jej historii i posiadają wiele cennych dokumentów z nią związanych. Zatem realizacja projektu była impulsem do wyłonienia się grupy ludzi zarówno z młodzież jak i osób dorosłych do tego aby w przyszłości aktywniej badać historię wsi. Ilość zdobytych dokumentów i zdjęć w trakcie trwania projektu również okazała się większa niż zakładano.

Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość z Leszczydołu Nowin jest pierwszą tego typu organizacją w historii naszej wsi. Realizowany projekt jest też największym takim zadaniem jakie realizowaliśmy w trakcie naszej 3-letniej działalności. Był on bardzo dużym wyzwaniem, dlatego cały zespół projektowy realizował go z wielkim zaangażowaniem. Pomysł zdobywania i przedstawienia historii małej ojczyzny to była świetna lekcja nowoczesnego patriotyzmu, która przypadła do gustu wielu mieszkańcom wsi a także naszej gminy. Była też impulsem do dalszego poznawania historii i podejmowania działań mających na celu jej przybliżenie.

Podziel się wiadomością
Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *