PROJEKTY

Od 2015 roku nasze Stowarzyszenie realizuje projekty zgodnie ze swoim Statutem. Projekty są prowadzone przez członków i uwzględniają aktualne potrzeby mieszkańców naszej miejscowości.

Przeprowadzona analiza potrzeb oraz dotychczasowe doświadczenia skłoniły Zarząd Stowarzyszenia do tego aby w 2020 roku poszerzyć specyfikę i zakres tematyczny działalności a tym samym zmienić STATUT Stowarzyszenia. Wprowadzone zmiany umożliwiają podejmowanie inicjatyw w szerszym spektrum działań. Oprócz działalności kulturalnej i historycznej będziemy angażować się również w tematy związane z bezpieczeństwem, sportem i ekologią. Chętnie podejmujemy również współpracę ze Stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w podobnych zakresie tematycznym.