Chrzest

Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00.

 • Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem rodzice muszą osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.

 • W kancelarii należy przedłożyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka

  • świadectwo ślubu kościelnego

  • dokładne dane personalne chrzestnych

  • jeżeli chrzestni pochodzą z innej parafii, należy przedstawić zaświadczenie moralności wystawione przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.
    

 • W dniu chrztu należy przybyć do zakrystii kościoła ok. 15 min. przed uroczystością w celu podpisania aktu chrztu.
   

 • Rodzice i chrzestni powinni mieć ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św., a w dniu chrztu do komunii św.

       Msza święta w intencji dziecka będzie w terminie dogodnym dla Rodziców

        Wymogi dotyczące chrzestnych:

 • ukończone 16 lat

 • przyjęte sakramenty Eucharystii i Bierzmowania

 • są katolikami, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa

 • chrzestnym nie może być osoba, która: żyje w małżeństwie bez ślubu kościelnego, nie uczęszcza na katechezę (młodzież), jest obojętna religijnie lub prowadzi gorszący tryb życia.

 

I Komunia Święta

Termin:

12 maja 2019 r., godz. 12.00

 

Spotkania formacyjne:

- Główne przygotowanie odbywa sie w domu rodzinnym

- Katecheza w szkole

- Msza w każdą niedzielę o 12.00

 

Namaszczenie chorych

Łaski namaszczenia chorych powodują:

 • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła,

 • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,

 • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,

 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,

 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Aby kapłan mógł nawiedzić chorego, obowiązkiem najbliższej rodziny jest poproszenie kapłana o to. W mieszkaniu powinny być przygotowane: stół nakryty białym obrusem (w pobliżu chorego), krzyż i świeca oraz woda dla chorego.
W momencie wizyty księdza wszyscy domownicy powinni razem z nim modlić się o zdrowie dla chorego.

Sakramentu można udzielić w następujących przypadkach:

 • w razie poważnej choroby, która może zagrozić życiu chorego,

 • osobom w podeszłym wieku, których opuszczają już siły,

 • przed operacją medyczną,

 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego,

 • nieprzytomnym i psychicznie chorym, jeśli rodzina wie i może potwierdzić, że chory życzyłby sobie tego w warunkach normalnych oraz jest ochrzczonym i praktykującym katolikiem,

 • sakramentu chorych można udzielać również dzieciom w sytuacji zagrożenia życia.


Pamiętajmy! Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się ZMARŁYM!

 

Małżeństwo

Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie załatwia się formalności przedślubne. Do kancelarii należy zgłosić się na 6 miesiące przed planowanym ślubem.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
dowód osobisty

           Przy spisaniu protokółu przedślubnego wymagana jest:

 • metrykę Chrztu św. (z datą do 6 miesięcy wstecz)

 • świadectwo Bierzmowania

 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

 • dokumenty stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku "ślubu konkordatowego")

 • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu)

 • dokładne dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Wiek do zawarcia małżeństwa - wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

Świadkiem może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat

 • przyjęła sakramenty Eucharystii i Bierzmowania

 • jest katolikiem, żyjącym zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezus
   

Spowiedź

- codziennie 10 minut przed Mszą św. 

- w niedzielę 15 minut przed Mszą sw.

- w pierwsze piątki miesiąca: pól godziny wcześniej przed planowana Mszą.