Szukaj
  • ag1695

Dożynki Gminne


W dniu 2.09.2018 w gminie Wyszków odbyły się tradycyjne dożynki- święto rolników, dziękujących za plony tego roku. Po uroczystej Mszy świętej w kościele Św Wojciecha uczestnicy przemaszerowali na pobliski stadion miejski. W uroczystym marszu wyróżniały się szczególnie wieńce dożynkowe przygotowane przez niektóre sołecta z terenu naszej gminy. Wśród nich nie mogło zabraknąć oczywiście naszej wsi. Nasi reprezentanci przedstawili okazały wieniec wykonany własnymi rękami, który był jednym z piękniejszych na tegorocznych dożynkach. W jego powstanie wiele serca włożyła przede wszystkim Sołtys Leszczydołu Nowin pani Bożena Grzegorczyk, której pomagali stworzyć to arcydzieło mieszkanki naszej wsi panie Grażyna Jeż i Danuta Pudlis, przez 5 dni po kilka godzin dziennie pracowały aby móc zaprezentować naszą wieś na dożynkach. To już 11 wieniec, który tworzymy na to piękne święto polskiej wsi. Wieniec niesiony był przez męskich reprezentantów wsi panów Jacka Grzegorczyka i Jerzego Deptułę a dowieziony dzięki uprzejmości pana Pawła Pysk.

Warto podkreślić, że nie wszystkie sołectwa z terenu Gminy Wyszków wystawiły wieńce, tym bardziej należą się słowa uznania osobom z Leszczydołu Nowin, które zaangażowały się w jego stworzenie i zaprezentowanie. Niestety osób tych z każdym rokiem jest coraz mniej. Zabiegani, zajęci materialną stroną świata nie zawsze dostrzegamy piękno, tradycję i pamięć o tym co jest ważne w naszej kulturze i historii. Warto to zmienić i dać lepszy przykład dzieciom i młodzieży.


0 wyświetlenia