Szukaj
  • ag1695

Konkurs rozstrzygnięty !


Bardzo dobre wieści dotarły do nas piątkowym popołudniem. Ogłoszone zostały wyniku konkursu organizowanego przez Muzeum Historii Polski w którym udział wzięło nasze Stowarzyszenie.

Jest nam miło ogłosić, że nasz projekt pt. "Wielka Historia Małej Ojczyzny" otrzymał dofinansowanie i może być realizowany!

Muzeum Historii Polski już po raz dziesiąty przyznało dofinansowania w Programie „Patriotyzm Jutra” wspierającym fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski - zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

Zespół Sterujący zdecydował o przyznaniu dotacji na realizację 131 projektów. Dotacjami wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2018 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

- prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski

- Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

- Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej

- dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

- prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

- dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne

- Dawid Krupej, Bałtycka Fundacja Rozwoju

- dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski

- Anna Piekarska, Muzeum Historii Polski (przewodniczący)

- dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski

- Marzena Strąk, Narodowe Centrum Kultury

- dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Lista projektów nadesłanych do konkursu. Nasz projekt oznaczony na zielono.

Projekty dofinansowane

Projekty niedofinansowane

Projekty odrzucone z powodu błędów


0 wyświetlenia