Szukaj
  • ag1695

Projekty Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość w 2018 r.


W tym roku nasze Stowarzyszenie ubiega się o dotacje na projekt pt. "Wielka historia małej ojczyzny". Jest to projekt dotyczący naszej miejscowości - Leszczydołu Nowin, a w szczególności historii jej powstania. Rozpisany on został przez Zarząd Stowarzyszenia. To dosyć złożone zadanie, w które na pewno włączyłoby się wiele osób z naszej wsi.

Pierwszy konkurs ogłoszony został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Szczegóły tego konkursu znajdują się tutaj

Kolejny konkurs organizowany jest przez Muzeum Historii Polski. Jest to cyklicznie organizowane zadanie, w tym roku już po raz dziesiąty pt. 'Patriotyzm Jutra". Szczegóły konkursu znaleźć można tutaj

Projekt naszej organizacji wpisuje się tematycznie w konkursy organizowane przez te instytucje. Miejmy nadzieję, że w tym roku jury oceniające będzie dla nas łaskawsze i uda nam się zdobyć środki na realizację naszego projektu.

Zaznaczyć trzeba, że konkurencja różnych organizacji społecznych, bibliotek, muzeów czy domów kultury jest bardzo duża. Trzymajmy więc kciuki. Rozstrzygnięcie konkursów już w marcu.


0 wyświetlenia