Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia opieramy nie na aktualnych potrzebach społecznych.

Jeżeli masz ciekawy pomysł, znasz potrzeby naszej lokalnej społeczności to skontaktuj się z nami i dołącz do nas.

             DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE - MOŻEMY WIĘCEJ