Porządkowanie mogiły z okresu I Wojny Światowej

Etap 1.

Członkowie naszego Stowarzyszenia zajęli się porządkowaniem mogiły z okresu I wojny światowej. Wykarczowane zostały krzaki porastające mogiłę i najbliższą okolicę, zebrane zostały śmieci i zgrabione liście. Szczególnie aktywnie pracowali nasi młodzi mieszkańcy. Mimo, że panowały bardzo trudne warunki pogodowe, wszyscy wykazali dużą chęć do pracy. Planujemy docelowo ogrodzić to miejsce pamięci i postawić tablicę informacyjną.

26.09.2015

Etap 2.

W piękną, słoneczną, jesienną sobotę członkowie Stowarzyszenia zebrali się po raz kolejny aby kontynuować prace porządkowe. Tym razem pogoda nam sprzyjała i wykonaliśmy znowu kawała dobrej roboty. Oczyściliśmy teren wokół mogiły usuwając krzaki i zbędną roślinność. Pozostały tylko majestatyczne dęby dzięki czemu miejsce to nabrało swojego charakteru. Z fosy okalającej mogiłę usunęliśmy liście i śmieci. Oczyszczona została również ścieżka prowadząca do mogiły od strony Zacisza. Znowu nie zawiodła nas nasza młodzież.

Następny etap to wyrównanie terenu, budowa ogrodzenia oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

10.10.2015

 

Etap 3

Na miejsce prac został sprowadzony ciężki sprzęt. Koparka wyrównała teren wokół mogiły. Mechanicznie zostały wyciągnięte karpy po wyciętych krzewach. Część ziemi, która zalegała wokół została przeniesiona do mogiły w celu nadania jej pierwotnej formy, gdyż przez 100 lat swojego istnienia jej kształty uległy pewnym deformacjom. Malej korekcie poddana została również fosa wokół grobu. Przy okazji oczyszczono ją również ze śmieci tam zalegających. Po zakończeniu tych prac cały teren został oczyszczony z resztek korzeni i rozplantowany.

17.10.2015

Etap 4

Zakończyliśmy prace wokół mogiły. Ustawiona została tablica informacyjna wraz z mapą, na której przedstawione zostały zebrane w ostatnim czasie informacje dotyczące działań bojowych na naszych terenach w trakcie I wojny światowej. Odnowiony został również krzyż na mogile.

Porównując zdjęcia tego miejsca z okresu przed rozpoczęciem prac a obecnie, łatwo jest dostrzec jak wielki wysiłek został włożony w przywrócenie właściwej formy temu miejscu. Jako mieszkańcy tej okolicy mamy moralny obowiązek aby to miejsce właściwie upamiętnić. Wywiązaliśmy się z tego obowiązku doskonale. Miejsce to jest obecnie również dobrym celem rodzinnych spacerów. Kolorowy o tej porze las sprzyja wędrówkom, a odrobina zadumy nad przeszłością w tym miejscu, pozwala docenić piękno czasów w których przyszło nam żyć.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój prywatny czas, aby przywrócić temu miejscu własciwą formę.

29.10.2015