O nas

STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

 Nasze stowarzyszenie powstało w miejscowości Leszczydół Nowiny w 2015 roku. Komitet założycielski stanowią mieszkańcy wsi Leszczydół Nowiny. Komitet założycielski powołał Władze Stowarzyszenia – Zarząd oraz określony został Statut Stowarzyszenia.


Co robimy, jaki jest zakres naszej działalności?

Zdobyte w trakcie kilku działalności doświadczenie w pracy społecznej pozwoliło nam doprecyzować główne nurty działalności, określone na podstawie potrzeb społecznych mieszkańców naszej wsi. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest promocja kultury wśród mieszkańców wsi i najbliżej okolicy. Prowadzimy działalność informacyjną dotyczącą historii regionu i jego dziedzictwa. Przybliżamy tematykę ekologiczną, promujemy aktywny tryb spędzania wolnego czasu oraz staramy się działać na polu integracji społecznej i międzypokoleniowej. Prowadząc różnego rodzaju projekty staramy się angażować w ich tworzenie wszystkich mieszkańców, w tym dzieci i młodzież. Wspieramy inicjatywy związane z kulturą, oświatą, ekologią, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, historią i sportem oraz dziedzictwem kulturowym Kurpi Białych. Chętnie nawiążemy współpracę z jednostkami i instytucjami, których zakres działalności jest podobny.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do współpracy. Jeżeli masz ciekawy pomysł, chęci do pracy połączonej z zabawą, wolę zrobienia czegoś dla siebie i innych to dołącz do nas.

KONTAKT

Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość
07-202 Leszczydół Nowiny
ul. Szkolna 26
tel. 602 432 854
e-mail: infoleszczydol@gmail.com

REGON 361567709
NIP 7621999185
KRS 0000558327

Bank Pekao 74 1240 5631 1111 0010 8484 1592

Darmowy licznik odwiedzin