O nas

Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość powstało w Leszczydole Nowinach w 2015 roku. Komitet założycielski stanowią mieszkańcy wsi Leszczydół Nowiny. Komitet założycielski powołał Władze Stowarzyszenia – Zarząd oraz określony został Statut Stowarzyszenia.

Co robimy, jaki jest zakres naszej działalności?

Zdobyte, w trakcie kilku działalności, doświadczenie w pracy społecznej pozwoliło nam doprecyzować główne nurty działalności, określone na podstawie potrzeb społecznych mieszkańców naszej wsi. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest promocja kultury wśród mieszkańców wsi i najbliżej okolicy. Prowadzimy działalność informacyjną dotyczącą historii regionu i jego dziedzictwa. Przybliżamy tematykę ekologiczną, promujemy aktywny tryb spędzania wolnego czasu oraz staramy się działać na polu integracji społecznej i międzypokoleniowej. Prowadząc różnego rodzaju projekty staramy się angażować w ich tworzenie wszystkich mieszkańców, w tym dzieci i młodzież.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do współpracy. Jeżeli masz ciekawy pomysł, chęci do pracy połączonej z zabawą, wolę zrobienia czegoś dla siebie i innych to dołącz do nas.

Kontakt

Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość

07-202 Leszczydół Nowiny

Ul. Szkolna 26

e-mail infoleszczydol@gmail.com

Tel: 602 432 854

REGON 361567709

NIP 7621999185

KRS 0000558327

Bank Pekao 74 1240 5631 1111 0010 8484 1592

STRONA W PRZEBUDOWIE. POPRZEDNIA WERSJA STRONY DOSTĘPNA TUTAJ

Darmowy licznik odwiedzin